به گزارش «نود اقتصادی»، بازار در حالی امروز شاهد رشد قیمت طلا و دلار است که سکه افت قیمت را تجربه کرد.

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۲۷۷,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و ششصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۲۷۷,۶۰۰

۷۰۰

۰.۰۵

11:20

۱,۲۷۶,۹۰۰

۱۳,۱۰۰

۱.۰۲

روز قبل

۱,۲۶۳,۸۰۰

۳۳,۵۰۰

۲.۶۵

۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۵۳۷,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و سی و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۶۶۰ (بیست و هشت هزار و ششصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۸,۶۶۰

۳۰

۰.۱

11:19

۲۸,۶۳۰

۲۹۰

۱.۰۱

روز قبل

۲۸,۳۴۰

۱۲۰

۰.۴۲

۳ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۵ درصدی، از ۲۷,۵۸۴ (بیست و هفت هزار و پانصد و هشتاد و چهار ) تومان به ۲۷,۴۴۷ (بیست و هفت هزار و چهارصد و چهل و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۴۴۷

-۱۳۷

-۰.۵

11:20

۲۷,۵۸۴

-۱۳۴

-۰.۴۹

روز قبل

۲۷,۷۱۸

۴۰۱

۱.۴۴

۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۱ درصدی، از ۳۲,۷۶۹ (سی و دو هزار و هفتصد و شصت و نه ) تومان به ۳۲,۸۰۴ (سی و دو هزار و هشتصد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۲,۸۰۴

۳۵

۰.۱

11:20

۳۲,۷۶۹

۲۸۷

۰.۸۷

روز قبل

۳۲,۴۸۲

-۹۵

-۰.۳

۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۴۰ تومان افزایش، ۳۸,۴۶۷ (سی و هشت هزار و چهارصد و شصت و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۸,۴۶۷

۴۰

۰.۱

11:20

۳۸,۴۲۷

۴۸۶

۱.۲۶

روز قبل

۳۷,۹۴۱

-۱۸۱

-۰.۴۸

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۵۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۸۲۰ (هفت هزار و هشتصد و بیست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۸۴۷ (بیست و دو هزار و هشتصد و چهل و هفت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,675,000 (دوازده میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۲,۶۷۵,۰۰۰

-۵,۰۰۰

-۰.۰۴

11:19

۱۲,۶۸۰,۰۰۰

۱۳۵,۰۰۰

۱.۰۶

روز قبل

۱۲,۵۴۵,۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

۲.۱۵

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۶۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۸۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۶۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰

۱.۸۹

11:21

۶,۴۷۵,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۰.۳۸

روز قبل

۶,۴۵۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۲.۳۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۸۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۰.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۳۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

منبع: دنیای اقتصاد