دکتر محمدرضا یزدی‌زاده بیان کرد: کتابی که اخیرا به رشته تحریر آورده‌ام، استراتژی برای مقابله با جنگ اقتصادی طراحی شده است. استراتژی دشمن دو بخش شفاف و غیر شفاف دارد. استراتژی شفاف براساس گفته ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم‌ها ایجاد درد و اغتشاش است. این اغتشاشات در نهایت نظام را تضعیف کرده و باعث تسلیم شدن و یا تجزیه کشور می‌شود. در این کتاب چگونگی مقابله با تورم، فساد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و... آورده شده است.

 

گفتنی است این کتاب در ۵ فصل به رشته تحریر آمده است که مخاطبین عزیز می‌توانند  pdf این کتاب را در سایت «نود اقتصادی» بخوانند.

این کتاب را می توانید از اینجا دریافت کنید