به گزارش «نود اقتصادی»، کتاب هنر شکست تحریم ها نوشته دکتر محمدرضا یزدی زاده منتشر شد.

این کتاب را می توانید از اینجا دریافت کنید