به گزارش‌«نود اقتصادی»، فهرست خرید و فروش آپارتمان در منطقه مجیدیه تهران به  شرح زیر است؛

آدرس 

متراژ

سال ساخت 

قیمت هر متر مربع (تومان)

منطقه مجیدیه؛خیابان همایی

100

2

43,000,000

منطقه مجیدیه؛خیابان حاجی نژاد

68

6

26,700,000

منطقه مجیدیه؛خیابان گلبرگ

102

7

34,000,000

منطقه مجیدیه؛خیابان عباسی

94

12

30,000,000

منطقه مجیدیه؛ خیابان استاد حسن بنا

72

8

39,000,000

منطقه مجیدیه؛خیابان پرتویی

88

4

35,000,000