به گزارش «نود اقتصادی» بیمه دانا اخیرا لیست موجودی زمین و ساختمان خود را منتشر کرده است. موضوع جالب‌توجه مساحت برخی از زمین‌ها و ساختمان‌های این شرکت بیمه‌ای است.

برای مثال ساختمان علی‌آباد ۵ هزار مترمربع مساحت دارد. مساحت ساختمان بیمه پارس سعدی که کاربری اداری دارد حدود ۵۴۰۰ متر است. ساختمان گاندی الف ۲۸۰۰ مترمربع، ساختمان عسلویه ۲۷۰۰ مترمربع، ساختمان چالوس ۱۵۵۱ مترمربع، ساختمان حافظ شیراز ۱۳۱۷ مترمربع مربع، ساختمان بابل نزدیک به ۱۰۰۰ مترمربع، ساختمان بهشهر ۹۰۰ مترمربع و برخی دیگر نیز بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ مترمربع مساحت دارند.

قابل ذکر است گرچه تعداد طبقات این ساختمان‌ها مشخص نیست اما به هر حال ساختمانی که ۵۴۰۰ یا ۲۸۰۰ متر است، منطقی است شامل چند ده طبقه باشد.