به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۷ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۸۷

-۵.۶۰

-۰.۳۲

09:00

۱,۷۹۳

-۱۳.۰۰

-۰.۷۳

روز قبل

۱,۸۰۶

۱۴

۰.۷۶

۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۸ درصدی، از ۱,۱۶۱,۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و یک هزار) تومان به ۱,۱۶۳,۱۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و سه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۶۳,۱۰۰

۲,۱۰۰

۰.۱۸

11:27

۱,۱۶۱,۰۰۰

-۷,۰۰۰

-۰.۶۱

روز قبل

۱,۱۶۸,۰۰۰

۷,۲۰۰

۰.۶۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۷۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۰۴۰,۰۰۰ (پنج میلیون و چهل هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۶۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۵۶۰

۹۰

۰.۳۲

11:25

۲۷,۴۷۰

-۱۳۰

-۰.۴۸

روز قبل

۲۷,۶۰۰

۷۰

۰.۲۵

۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۲۶ درصدی، از ۲۶,۶۹۰ (بیست و شش هزار و ششصد و نود ) تومان به ۲۶,۶۲۳ (بیست و شش هزار و ششصد و بیست و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۶۲۳

-۶۷

-۰.۲۶

11:26

۲۶,۶۹۰

-۳۱۸

-۱.۲

روز قبل

۲۷,۰۰۸

۲۲۹

۰.۸۴

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۲۶ درصدی، از ۳۱,۹۰۶ (سی و یک هزار و نهصد و شش ) تومان به ۳۱,۹۹۱ (سی و یک هزار و نهصد و نود و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۹۹۱

۸۵

۰.۲۶

11:20

۳۱,۹۰۶

-۱۴۰

-۰.۴۴

روز قبل

۳۲,۰۴۶

-۳۷

-۰.۱۲

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۴۸ تومان افزایش، ۳۸,۰۱۹ (سی و هشت هزار و نوزده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۸,۰۱۹

۴۸

۰.۱۲

11:20

۳۷,۹۷۱

-۲۰

-۰.۰۶

روز قبل

۳۷,۹۹۱

۹۱

۰.۲۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۵۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۵۲۰ (هفت هزار و پانصد و بیست ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۲۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۲,۲۸۲ (بیست و دو هزار و دویست و هشتاد و دو ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,880,000 (یازده میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.08 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۸۸۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۰.۰۸

11:33

۱۱,۸۷۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۱۷

روز قبل

۱۱,۸۹۰,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۲۶

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۸۱ درصدی، از ۶,۰۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و پنجاه هزار) تومان به ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۱۰۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۸۱

11:28

۶,۰۵۰,۰۰۰

-۳۵,۰۰۰

-۰.۵۸

روز قبل

۶,۰۸۵,۰۰۰

-۱۵,۰۰۰

-۰.۲۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۸۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد