به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی» هفته گذشته رئیس کل بیمه مرکزی به همراه مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای به دیدار وزیر اقتصاد دولت سیزدهم رفتند که این دیدار با حاشیه جالبی رو به رو شد.

هنگامی که غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی مشغول به ارائه آمارهای مثبت صنعت بیمه در دوره مدیریتش بود، مدیرعامل یک شرکت بیمه اتکایی با قطع کردن سخنان سلیمانی آمارهای اعلام شده توسط او را رد کرد.

این مدیر بیمه‌ای تاکید کرد که صنعت بیمه در دوره سلیمانی از اهداف برنامه‌های توسعه‌ای خودش جا مانده و نسبت به اکثر کشورهای همسایه دچار عقب ماندگی شده است و آمارهای ارائه شده توسط سلیمانی که نشان دهنده موفقیت صنعت بیمه در سالهای اخیر است اصلا مبنای علمی ندارد!

او تاکید کرده آمار صدور مجوز برای شرکت‌های بیمه‌ای که رئیس کل بیمه مرکزی به آن‌ها افتخار می‌کند، هیچ تاثیری بر افزایش ضریب نفوذ بیمه نداشته و به زودی شرکت‌های تازه تاسیس، با مشکل تامین نیروی انسانی مواجه خواهند شد.