به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها نسبت به دو روز گذشته است.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۲ (یک هزار و هفتصد و نود و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۹۲

-۳.۵۰

-۰.۲

06:00

۱,۷۹۶

۱۴

۰.۷۸

روز قبل

۱,۷۸۱

۰.۳۰

۰.۰۱

۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۱۶ درصدی، از ۱,۱۴۸,۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و هشت هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۱۶۲,۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۶۲,۴۰۰

۱۳,۶۰۰

۱.۱۶

11:24

۱,۱۴۸,۸۰۰

۵,۶۰۰

۰.۴۸

۲ روز پیش

۱,۱۴۳,۲۰۰

-۳,۷۰۰

-۰.۳۳

۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۴۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۰۳۱,۰۰۰ (پنج میلیون و سی و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۴۵۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۴۵۰

۱۰۰

۰.۳۶

11:25

۲۷,۳۵۰

۵۰

۰.۱۸

۲ روز پیش

۲۷,۳۰۰

-۱۳۰

-۰.۴۸

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۹ درصدی، از ۲۶,۴۸۱ (بیست و شش هزار و چهارصد و هشتاد و یک ) تومان به ۲۶,۵۰۶ (بیست و شش هزار و پانصد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۵۰۶

۲۵

۰.۰۹

11:23

۲۶,۴۸۱

-۸۷

-۰.۳۳

۲ روز پیش

۲۶,۵۶۸

۵۰

۰.۱۸

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۹۵۳ (سی و یک هزار و نهصد و پنجاه و سه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۹۵۳

۹۳

۰.۲۹

11:20

۳۱,۸۶۰

۱۰۰

۰.۳۱

۲ روز پیش

۳۱,۷۶۰

-۲۰۱

-۰.۶۴

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۳۳ درصدی، از ۳۷,۷۹۴ (سی و هفت هزار و هفتصد و نود و چهار ) تومان به ۳۷,۹۲۱ (سی و هفت هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۹۲۱

۱۲۷

۰.۳۳

11:20

۳۷,۷۹۴

۲۹۲

۰.۷۷

۲ روز پیش

۳۷,۵۰۲

-۴۵۰

-۱.۲

۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۱۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۴۷۰ (هفت هزار و چهارصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۲۷۳ (بیست و دو هزار و دویست و هفتاد و سه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,920,000 (یازده میلیون و نهصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.92 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۹۲۰,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰

۰.۹۲

11:22

۱۱,۸۱۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۰.۷۱

۲ روز پیش

۱۱,۷۲۵,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۲۶

۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۸۳

11:24

۵,۹۵۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۰.۲۵

۲ روز پیش

۵,۹۳۵,۰۰۰

-۱۵,۰۰۰

-۰.۲۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۵۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۵۲۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و بیست هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۰۸,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشت هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد