به گزارش «نود اقتصادی»، بازار طلا امروز در حالی شاهد افزایش قیمت هاست که قیمت دلار و سکه پایین آمد.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۶۱ (یک هزار و هفتصد و شصت و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۶۱

۲.۳۰

۰.۱۳

09:00

۱,۷۵۹

۳.۲۰

۰.۱۸

روز قبل

۱,۷۵۶

-۱.۶۰

-۰.۱

۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۴۲ درصدی، از ۱,۱۲۲,۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و بیست و دو هزار و هفتصد) تومان به ۱,۱۲۷,۵۰۰ (یک میلیون و یکصد و بیست و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۲۷,۵۰۰

۴,۸۰۰

۰.۴۲

11:31

۱,۱۲۲,۷۰۰

-۱۳,۹۰۰

-۱.۲۴

روز قبل

۱,۱۳۶,۶۰۰

-۶,۲۰۰

-۰.۵۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۸۷۹,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۰۳۰ (بیست و هفت هزار و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۰۳۰

-۹۰

-۰.۳۴

11:29

۲۷,۱۲۰

-۳۷۰

-۱.۳۷

روز قبل

۲۷,۴۹۰

۱۰

۰.۰۳

۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۸۸ درصدی، از ۲۶,۴۰۱ (بیست و شش هزار و چهارصد و یک ) تومان به ۲۶,۱۷۱ (بیست و شش هزار و یکصد و هفتاد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۱۷۱

-۲۳۰

-۰.۸۸

11:30

۲۶,۴۰۱

-۱۷۱

-۰.۶۵

روز قبل

۲۶,۵۷۲

-۴۴

-۰.۱۷

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۱۹۴ (سی و یک هزار و یکصد و نود و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۱۹۴

-۱۵۹

-۰.۵۱

11:20

۳۱,۳۵۳

-۴۵۰

-۱.۴۴

روز قبل

۳۱,۸۰۳

-۳۹

-۰.۱۳

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۸۲ تومان کاهش، ۳۶,۷۳۹ (سی و شش هزار و هفتصد و سی و نه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۶,۷۳۹

-۱۸۲

-۰.۵

11:20

۳۶,۹۲۱

-۵۳۶

-۱.۴۶

روز قبل

۳۷,۴۵۷

۲۷

۰.۰۷

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۵۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۳۷۰ (هفت هزار و سیصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۶۵۳ (بیست و یک هزار و ششصد و پنجاه و سه ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 11,655,000 (یازده میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۶۵۵,۰۰۰

-۲۵,۰۰۰

-۰.۲۲

11:29

۱۱,۶۸۰,۰۰۰

-۵۵,۰۰۰

-۰.۴۸

روز قبل

۱۱,۷۳۵,۰۰۰

-۴۰,۰۰۰

-۰.۳۵

۲ روز پیش

 

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۲۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

منبع: دنیای اقتصاد