به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار طلا، سکه و ارز است.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۶۰ (یک هزار و هفتصد و شصت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۶۰

۴.۴۰

۰.۲۵

09:00

۱,۷۵۶

-۱.۶۰

-۰.۱

روز قبل

۱,۷۵۷

-۱.۰۰

-۰.۰۶

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۶۹ درصدی، از ۱,۱۳۶,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و شش هزار و ششصد) تومان به ۱,۱۲۸,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و بیست و هشت هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۲۸,۹۰۰

-۷,۷۰۰

-۰.۶۹

11:27

۱,۱۳۶,۶۰۰

-۶,۲۰۰

-۰.۵۵

روز قبل

۱,۱۴۲,۸۰۰

-۳,۴۰۰

-۰.۳

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۵۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۸۹۳,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و نود و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۲۳۰ (بیست و هفت هزار و دویست و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۲۳۰

-۲۶۰

-۰.۹۶

11:26

۲۷,۴۹۰

۱۰

۰.۰۳

روز قبل

۲۷,۴۸۰

-۲۶۰

-۰.۹۵

۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۰۸ درصدی، از ۲۶,۵۷۲ (بیست و شش هزار و پانصد و هفتاد و دو ) تومان به ۲۶,۵۵۳ (بیست و شش هزار و پانصد و پنجاه و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۵۵۳

-۱۹

-۰.۰۸

11:26

۲۶,۵۷۲

-۴۴

-۰.۱۷

روز قبل

۲۶,۶۱۶

-۲۵۳

-۰.۹۶

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۵۷۶ (سی و یک هزار و پانصد و هفتاد و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۵۷۶

-۲۲۷

-۰.۷۲

11:20

۳۱,۸۰۳

-۳۹

-۰.۱۳

روز قبل

۳۱,۸۴۲

-۳۸۲

-۱.۲

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۵۹ درصدی، از ۳۷,۴۵۷ (سی و هفت هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ) تومان به ۳۷,۲۳۹ (سی و هفت هزار و دویست و سی و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۲۳۹

-۲۱۸

-۰.۵۹

11:20

۳۷,۴۵۷

۲۷

۰.۰۷

روز قبل

۳۷,۴۳۰

-۴۴۹

-۱.۲

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۴۵۰ (هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۹۰۳ (بیست و یک هزار و نهصد و سه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,660,000 (یازده میلیون و ششصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۶۶۰,۰۰۰

-۷۵,۰۰۰

-۰.۶۵

11:26

۱۱,۷۳۵,۰۰۰

-۴۰,۰۰۰

-۰.۳۵

روز قبل

۱۱,۷۷۵,۰۰۰

۴۶,۰۰۰

۰.۳۹

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۰۰۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۳۴

11:28

۶,۰۲۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۳۴

روز قبل

۶,۰۴۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۰.۳۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۳۵,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و سی و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۱۹۵,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و نود و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد