به گزارش‌«نود اقتصادی»، دولت روحانی که برای جبران کسری بودجه خود دست به اقدامات خطرناکی همچون افزایش شبانه قیمت بنزین و جبران آن از جیب اقشار مختلف مردم زد، پیگیر وصول بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی از فراریان مالیاتی کشور نشده است!

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۱۳۹۹، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل (%۳۰) این مطالبات را وصول و به حساب خزانه­داری کل کشور واریز کند.

نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از دویست و سیزده هزار و هفتصد و سه میلیارد (۲۱۳.۷۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان مطالبات مذکور، حدود (%۵) مطالبات، معادل ده هزار و هشتصد و شصت و هفت میلیارد (۱۰.۸۶۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان آن وصول و به حساب­ خزانه­داری کل کشور واریز شده است.


 

بیشتر بخوانید: 

دولت روحانی در سال گذشته ۳۵هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد
دولت روحانی فقط ۲۸ درصد تبصره‌های بودجه را رعایت کرد
۱۲۴ مدیر دولت روحانی دوشغله بودند
۶۵ درصد پزشکان فرار مالیاتی دارند