اخبار شرکتها- خدماتی مانند حمل و نقل عمومی، خرید بلیط و تور، سرویس خودرو، بیمه تکمیلی و تخفیف در اپلیکیشن باشگاه پرسپولیس از جمله مزایای داشتن کارت هواداری است. و این بار تنها داشتن کارت هواداری برای شرکت در جشنواره پنج ستاره بانک گردشگری
کافیست.

برای صدور آنلاین و آنی کارت هواداری به سامانه شباهنگ اپلیکیشن گردش پی مراجعه کنید.

لینک دانلود اپلیکیشن:
‏shabahang.tourism-bank.com