به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت ها امروز در بازار طلا در حالی پایین آمد که قیمت دلار و سکه افزایش یافت.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۵۷ (یک هزار و هفتصد و پنجاه و هفت) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۵۷

۰.۲۰

۰.۰۱

09:00

۱,۷۵۷

-۱.۰۰

-۰.۰۶

۲ روز پیش

۱,۷۵۸

۰

۰

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱۱ درصدی، از ۱,۱۴۲,۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و دو هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۱۴۱,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و یک هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۴۱,۶۰۰

-۱,۲۰۰

-۰.۱۱

11:25

۱,۱۴۲,۸۰۰

-۳,۴۰۰

-۰.۳

روز قبل

۱,۱۴۶,۲۰۰

-۱۳,۲۰۰

-۱.۱۶

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۹۴۱,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و چهل و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۶۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۵۶۰

۸۰

۰.۲۹

11:17

۲۷,۴۸۰

-۲۶۰

-۰.۹۵

روز قبل

۲۷,۷۴۰

-۲۴۰

-۰.۸۷

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۲۹ درصدی، از ۲۶,۶۱۶ (بیست و شش هزار و ششصد و شانزده ) تومان به ۲۶,۶۹۶ (بیست و شش هزار و ششصد و نود و شش) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۶۹۶

۸۰

۰.۲۹

11:24

۲۶,۶۱۶

-۲۵۳

-۰.۹۶

روز قبل

۲۶,۸۶۹

-۴۰۲

-۱.۵

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۱۸ درصدی، از ۳۱,۸۴۲ (سی و یک هزار و هشتصد و چهل و دو ) تومان به ۳۱,۹۰۰ (سی و یک هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۹۰۰

۵۸

۰.۱۸

11:20

۳۱,۸۴۲

-۳۸۲

-۱.۲

روز قبل

۳۲,۲۲۴

-۱۳۱

-۰.۴۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۶۸ تومان افزایش، ۳۷,۴۹۸ (سی و هفت هزار و چهارصد و نود و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۴۹۸

۶۸

۰.۱۸

11:20

۳۷,۴۳۰

-۴۴۹

-۱.۲

روز قبل

۳۷,۸۷۹

-۱۸۲

-۰.۴۹

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۳۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۵۴۰ (هفت هزار و پانصد و چهل ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۱۱۱ (بیست و دو هزار و یکصد و یازده ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 11,825,000 (یازده میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.42 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۸۲۵,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۴۲

11:23

۱۱,۷۷۵,۰۰۰

۴۶,۰۰۰

۰.۳۹

روز قبل

۱۱,۷۲۹,۰۰۰

-۴۱,۰۰۰

-۰.۳۵

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۰۴۹,۰۰۰ (شش میلیون و چهل و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۰۴۹,۰۰۰

۹,۰۰۰

۰.۱۴

11:26

۶,۰۴۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۰.۳۳

روز قبل

۶,۰۲۰,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۵

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۵۴,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۰۱,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و یک هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد