به گزارش «نود اقتصادی»، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: وضعیتی که دولت سیزدهم مستقر شد از لحاظ بودجه ای مناسب نبود ما تلاش مضاعفی انجام دادیم تا بر مشکلات فایق بیاییم.

وی بیان کرد: مشکل اول کسری کالاهای اساسی بود که حرکت خوبی در این حوزه صورت گرفت و توانستیم بخشی از کسری ها را با وارادت کالاها جبران کنیم از سوی دیگر ما در بودجه سال جاری ردیفی برای خرید گندم نداشتیم اما به دلیل خشکسالی با کسری مواجه شدیم‌.

میرکاظمی افزود: مشکل اساسی امروز کشور بحث کسری بودجه است. متاسفانه در طول ۸ سال گذشته مصارف کشور رشد چشمگیری داشته است و آمار و ارقام ۱۰ برابر شدن مصارف را نشان می دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: کنترل‌های لازم شروع شده و جلوی ریخت و پاشها گرفته شده است. ما در بخش هزینه‌ها به صورت انقباضی عمل می‌کنیم بدهی بالایی از سنوات قبلی به دولت منتقل شده و امروز بدهی‌های  بالایی به بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق توسعه ملی داریم که در حال مدیریت آنها هستیم.