اسدالله عباسی، وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: آقای احمد میدری در وزارت تعاون اختیارات محدودی داشتند و نمی‌توان انتظار زیادی در مسائلی مثل حذف یارانه‌ ثروتمندان را از ایشان داشت. در این زمینه باید وزرای تعاون دولت گذشته بیشتر پاسخگو باشند.

وی بیان کرد: اما در مجموع آقای میدری در دوره هشت ساله حضورشان با توجه به اهمیتی که معاونت ایشان به عنوان معاونت رفاهی داشت طرح خاصی برای تحول در سفره و رفاه مردم نداشت. تاثیر طرح‌های آقای میدری در ارگان‌هایی مثل تامین اجتماعی، بهزیستی و یا صندوق‌های بازنشستگی دیده نشده است.

وزیر اسبق کار افزود: اینکه گفته می‌شود پایگاه جامع اطلاعات ایرانیان محصول عملکرد آقای میدری بوده، گذاره صحیحی نیست. این نوع طرح‌ها شاید طرح‌های خوب و حیاتی باشند ولی اگر نیمه تمام رها شده باشند و قابل استفاده نباشند، چه فایده‌ای دارند؟