محمدرضا الهامی، عضو هیات مدیره انجمن دوستی ایران و چین در گفتگو با «نود اقتصادی»: دیدار چند روز پیش وزیر نفت ایران با" ژونگ گویدونگ"، رئیس دفتر سینوپک در تهران، یک گام مهم در توسعه همکاری‌های نفتی بین دو کشور است. کاملا مشخص است در دولت جدید رویکرد چین نسبت به ایران به مراتب بهتر و مثبت‌تر شده است.

وی بیان کرد: همین رویکرد مثبت دو طرف، بخصوص تمایل دولت سیزدهم به ارتباط بیشتر با چین، باعث شده تا اقبال شرکت‌های چینی برای همکاری با ایران بیشتر شود.

الهامی افزود: متاسفانه در ۸ سال مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم، همراهی شرکت‌های چینی با شرکت‌های ایرانی زیاد نبود. آنها به دلیل ترس از تحریم‌های ترامپ و همچنین رویکرد دولت روحانی به غرب، قصد همکاری با شرکتهای ایرانی را نداشتند!

عضو هیات مدیره انجمن دوستی ایران و چین  گفت: دیدگاه مسئولین دولت قبل، به خصوص در حوزه همکاری‌های نفتی متمایل به غرب بود و همین عدم تمایل دولت روحانی به همکاری با شرق باعث شده بود که شرکت‌های چینی حضور پررنگی در ایران نداشته باشند و دولت روحانی از فرصت همکاری با چینی‌ها خوب استفاده نکرد!