به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که براساس پیش‌بینی‌های مرکز آمار و اطلاعات وزارت رفاه، نرخ تورم منتهی به شهریور کمتر از ۴۵ درصد برآورد شده بود و گمان می‌رفت تورم از شهریور کاهشی شده و تا پایان امسال به حدود ۳۰ درصد برسد، اما تورم نزدیک به ۴۶ درصدی شهریور نشان داد هنوز نیروهای پرقدرت تورم‌ساز فعال بوده و موتور تخریبی سیاست‌های پولی و مالی دولت روحانی هنوز فعال است.