به گزارش «نود اقتصادی» طی سال جاری درحالی با وقوع بی‌سابقه‌ترین خشکسالی میزان تولیدات کشاورزی و ازجمله برنج کاهش یافته که از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه واردات برنج خارجی ممنوع شده است.

بررسی آمار واردات هم نشان می‌دهد طی ۵ ماهه امسال درحالی ۱۸۵ هزار و ۲۶۷ تن برنج خارجی وارد کشور شده که در مدت مشابه ۵ ماهه سال ۱۳۹۹ میزان واردات برنج حدود ۴۷۸ هزار و ۳۱۱ تن بوده است. به عبارتی طی ۵ ماهه امسال میزان واردات برنج خارجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش بیش از ۶۱ درصدی داشته است.