اخبار شرکتها-افزایش تسهیلات غیرجاری برای بانک‌ها تنها یک زنگ هشدار نیست و رشد آن در بلند مدت توان رقابت را از بانک می‌گیرد و به سوی ورشکستی سوق می‌دهد؛ بانک ایران زمین با تحولات کاری ایجاد شده و همچنین راهبری مناسب توانسته در زمان کوتاه، حجم تسهیلات غیرجاری خود را کاهش دهد.

بانک ایران‌زمین طی سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای کاهش مطالبات غیر جاری انجام داده و بررسی‌ها نشان می‌دهد این تلاش‌ها به نتایج مطلوب رسیده است. به‌طوری‌که براساس گزارش بانک مرکزی، از زمستان سال ۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت تسهیلات غیرجاری به‌کل تسهیلات (ریالی و ارزی) از ۱۰ درصد به ۸٫۵ درصد کاهش‌یافته است. این میزان برای بانک ایران‌زمین حدود ۵٫۲ درصد بود.