اخبار شرکتها-با کارت هواداری پرسپولیس هم در تخفیف ها برنده اید و هم با شرکت در جشنواره ‌بزرگ ۵ ستاره بانک گردشگری؛برنده یکی از صدها جایزه نفیس این جشنواره بزرگ باشید.

برای صدور آنلاین و آنی کارت هواداری به سامانه شباهنگ در اپلیکیشن گردش پی مراجعه کنید.

لینک دانلود اپلیکیشن
‏shabahang.tourism-bank.com