به گزارش «نود اقتصادی»، بازار در جریان معاملات امروز شاهد کاهش قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۱۳۱,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و یک هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۳۱,۲۰۰

-۴,۴۰۰

-۰.۳۹

11:24

۱,۱۳۵,۶۰۰

-۱۶,۰۰۰

-۱.۴۱

روز قبل

۱,۱۵۱,۶۰۰

-۷,۶۰۰

-۰.۶۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۳۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۹۰۲,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۳۰۰ (بیست و هفت هزار و سیصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۳۰۰

-۳۰۰

-۱.۱

11:15

۲۷,۶۰۰

۳۸۰

۱.۳۷

روز قبل

۲۷,۲۲۰

-۱۰۰

-۰.۳۷

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۳ درصدی، از ۲۶,۵۰۶ (بیست و شش هزار و پانصد و شش) تومان به ۲۶,۴۲۹ (بیست و شش هزار و چهارصد و بیست و نه) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۴۲۹

-۷۷

-۰.۳

11:24

۲۶,۵۰۶

۲۴

۰.۰۹

روز قبل

۲۶,۴۸۲

۱۱۰

۰.۴۱

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۷۴ درصدی، از ۳۲,۲۶۳ (سی و دو هزار و دویست و شصت و سه) تومان به ۳۲,۰۲۸ (سی و دو هزار و بیست و هشت) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۲,۰۲۸

-۲۳۵

-۰.۷۴

11:20

۳۲,۲۶۳

۲۵۵

۰.۷۹

روز قبل

۳۲,۰۰۸

-۲۶۸

-۰.۸۴

۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۷۵ تومان کاهش، ۳۷,۵۳۴ (سی و هفت هزار و پانصد و سی و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۵۳۴

-۲۷۵

-۰.۷۴

11:20

۳۷,۸۰۹

۲۲۵

۰.۵۹

روز قبل

۳۷,۵۸۴

-۱۰۵

-۰.۲۸

۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۴۳۸ (هفت هزار و چهارصد و سی و هشت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۳۸۱ (بیست و یک هزار و سیصد و هشتاد و یک ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,765,000 (یازده میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۷۶۵,۰۰۰

-۶۰,۰۰۰

-۰.۵۱

11:18

۱۱,۸۲۵,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۰.۱۲

روز قبل

۱۱,۸۱۰,۰۰۰

-۱۲۰,۰۰۰

-۱.۰۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۸۷۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۸۷۰,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۵۲

11:25

۵,۹۰۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۵

روز قبل

۵,۹۵۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۵

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۱۲,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و دوازده هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۲۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و بیست و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد