به گزارش «نود اقتصادی»، معاملات بازار امروز در حالی پیگیری شد که قیمت ها نسبت به روز گذشته کاهش یافت.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۲ (یک هزار و هفتصد و نود و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۹۲

-۱.۷۰

-۰.۱

09:00

۱,۷۹۳

۶.۵۰

۰.۳۶

روز قبل

۱,۷۸۷

-۴.۴۰

-۰.۲۵

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۷۹ درصدی، از ۱,۱۴۸,۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و هشت هزار و هشتصد) تومان به ۱,۱۵۸,۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و هشت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۵۸,۰۰۰

۹,۲۰۰

۰.۷۹

11:26

۱,۱۴۸,۸۰۰

-۱۹,۶۰۰

-۱.۷۱

روز قبل

۱,۱۶۸,۴۰۰

-۷,۴۰۰

-۰.۶۴

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۵۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۰۲۴,۰۰۰ (پنج میلیون و بیست و چهار هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۴۱۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و ده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۴۱۰

۳۱۰

۱.۱۳

11:25

۲۷,۱۰۰

-۴۰۰

-۱.۴۸

روز قبل

۲۷,۵۰۰

-۳۳۰

-۱.۲

۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۳۷ درصدی، از ۲۶,۳۱۳ (بیست و شش هزار و سیصد و سیزده ) تومان به ۲۶,۴۱۱ (بیست و شش هزار و چهارصد و یازده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۴۱۱

۹۸

۰.۳۷

11:25

۲۶,۳۱۳

-۱۸۸

-۰.۷۲

روز قبل

۲۶,۵۰۱

-۳۴۶

-۱.۳۱

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۱.۶۴ درصدی، از ۳۱,۷۵۵ (سی و یک هزار و هفتصد و پنجاه و پنج ) تومان به ۳۲,۲۸۷ (سی و دو هزار و دویست و هشتاد و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۲,۲۸۷

۵۳۲

۱.۶۴

11:20

۳۱,۷۵۵

-۷۹۷

-۲.۵۱

روز قبل

۳۲,۵۵۲

-۲۴۸

-۰.۷۷

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۶۶۱ تومان افزایش، ۳۷,۹۱۳ (سی و هفت هزار و نهصد و سیزده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۹۱۳

۶۶۱

۱.۷۴

11:20

۳۷,۲۵۲

-۸۴۶

-۲.۲۸

روز قبل

۳۸,۰۹۸

-۲۹۱

-۰.۷۷

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۴۷۲ (هفت هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۲۴۰ (سه هزار و دویست و چهل ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۳۶۳ تومان افزایش، ۲۱,۶۱۸ (بیست و یک هزار و ششصد و هجده ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,985,000 (یازده میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.7 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۹۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۰.۷

11:25

۱۱,۹۰۰,۰۰۰

-۱۹۰,۰۰۰

-۱.۶

روز قبل

۱۲,۰۹۰,۰۰۰

-۶۰,۰۰۰

-۰.۵

۲ روز پیش

منبع: دنیای اقتصاد