به گزارش‌«نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد کاهش محسوس قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۲ (یک هزار و هفتصد و نود و دو) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۹۲

۴.۹۰

۰.۲۷

09:00

۱,۷۸۷

-۴.۴۰

-۰.۲۵

۲ روز پیش

۱,۷۹۱

-۲.۶۰

-۰.۱۵

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۷۷ درصدی، از ۱,۱۶۸,۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و چهارصد) تومان به ۱,۱۴۸,۱۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۴۸,۱۰۰

-۲۰,۳۰۰

-۱.۷۷

11:26

۱,۱۶۸,۴۰۰

-۷,۴۰۰

-۰.۶۴

روز قبل

۱,۱۷۵,۸۰۰

-۷,۸۰۰

-۰.۶۷

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۸۶۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۹۷۵,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۹۵۰ (بیست و شش هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۹۵۰

-۵۵۰

-۲.۰۵

11:24

۲۷,۵۰۰

-۳۳۰

-۱.۲

روز قبل

۲۷,۸۳۰

۱۰

۰.۰۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۱۲ درصدی، از ۲۶,۵۰۱ (بیست و شش هزار و پانصد و یک ) تومان به ۲۶,۲۰۹ (بیست و شش هزار و دویست و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۲۰۹

-۲۹۲

-۱.۱۲

11:25

۲۶,۵۰۱

-۳۴۶

-۱.۳۱

روز قبل

۲۶,۸۴۷

۲۲۴

۰.۸۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۲.۱۲ درصدی، از ۳۲,۵۵۲ (سی و دو هزار و پانصد و پنجاه و دو ) تومان به ۳۱,۸۷۸ (سی و یک هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۸۷۸

-۶۷۴

-۲.۱۲

11:20

۳۲,۵۵۲

-۲۴۸

-۰.۷۷

روز قبل

۳۲,۸۰۰

۱۰۴

۰.۳۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۷۸۸ تومان کاهش، ۳۷,۳۱۰ (سی و هفت هزار و سیصد و ده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۳۱۰

-۷۸۸

-۲.۱۲

11:20

۳۸,۰۹۸

-۲۹۱

-۰.۷۷

روز قبل

۳۸,۳۸۹

۲۶۰

۰.۶۷

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۲.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۳۴۷ (هفت هزار و سیصد و چهل و هفت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۲۵۲ (بیست و یک هزار و دویست و پنجاه و دو ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 11,865,000 (یازده میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۸۶۵,۰۰۰

-۲۲۵,۰۰۰

-۱.۹

11:26

۱۲,۰۹۰,۰۰۰

-۶۰,۰۰۰

-۰.۵

روز قبل

۱۲,۱۵۰,۰۰۰

-۶۰,۰۰۰

-۰.۵

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۹۸۵,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۹۸۵,۰۰۰

-۶۵,۰۰۰

-۱.۰۹

11:27

۶,۰۵۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۳

روز قبل

۶,۱۰۰,۰۰۰

-۴۵,۰۰۰

-۰.۷۴

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۶۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۸۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد