به گزارش «نود اقتصادی»، فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مبارزه با فساد در دولت سیزدهم از راه اندازی سامانه قواعد و مجوزها تا پایان سال خبر داد.