نایب رئیس انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، پیش بینی کرد که زمستان امسال با توجه به کمبود شدید گاز، وحشتناکترین سال خواهد بود  و در صورت بروز سرمایی همچون سرمای اواسط دهه ۸۰  به هیچ عنوان، هیچ کسی نمی‌تواند، مشکل کمبود گاز را حل کند.

فرزاد کرمانی در  گفتگو با «نود اقتصادی» اذعان داشت که با توجه به کمبود گاز در زمستان، این معضل به یک ابر چالش تبدیل خواهد شد و ادامه داد که ایران برای بالانس  مصرف گاز، از ترکمنستان  گاز وارد می‌کند اما با وارد کردن گاز بیشتر از ترکمنستان در زمستان پیش رو هم، هیچ مشکلی حل نمی‌شود.

کرمانی تصریح کرد که این کشور در بزنگاه‌های کمبود گاز در ایران به خصوص در فصل سرد سال، گاز ارسالی خود را قطع می‌کند تا بتواند قیمت آن را به مراتب افزایش دهد.

به تازگی، جواد اوجی وزیر نفت پیش بینی کرده که با روند کنونی مصرف گاز طبیعی در کشور، کسری گاز به  حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در فصل سرما برسد.