به گزارش «نود اقتصادی» براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، در ۹ماهه سال گذشته درآمد دولت از صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی حدود ۱۴ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار بوده که این میزان، کاهش ۳۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ داشته است.