به گزارش «نود اقتصادی»، عمده قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز صعود کردند.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۷۵ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و پنج ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۷۵

۱۱

۰.۶

09:00

۱,۷۶۴

-۱۰.۳۰

-۰.۵۹

۲ روز پیش

۱,۷۷۴

۲.۹۰

۰.۱۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۲۷,۱۰۰ (یک میلیون و بیست و هفت هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۲۷,۱۰۰

۸,۳۰۰

۰.۸

11:30

۱,۰۱۸,۸۰۰

-۷۰۰.۰۰

-۰.۰۷

روز قبل

۱,۰۱۹,۵۰۰

-۴۵,۹۰۰.۰۰

-۴.۵۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۸ درصدی، از ۴,۴۱۳,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و سیزده هزار) تومان به ۴,۴۴۹,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۸۳۰ (بیست و سه هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۳,۸۳۰

۹۰

۰.۳۷

11:20

۲۳,۷۴۰

-۲۶۰.۰۰

-۱.۱

روز قبل

۲۴,۰۰۰

-۳۴۰.۰۰

-۱.۴۲

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۵۲۲ (شش هزار و پانصد و بیست و دو ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,270,000 (ده میلیون و دویست و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.53 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۲۷۰,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۰.۵۳

11:30

۱۰,۲۱۵,۰۰۰

-۹۵,۰۰۰.۰۰

-۰.۹۴

روز قبل

۱۰,۳۱۰,۰۰۰

-۴۹۵,۰۰۰.۰۰

-۴.۸۱

۲ روز پیش

 

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد