به گزارش «نود اقتصادی»، آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد تورم مواد خوراکی در دوره اول تحریمها در اوایل دهه ۹۰، ۱۹۱ درصد بوده است. این در حالی است که در دوره دوم تحریمها ( بعد از سال ۹۷ و خروج آمریکا از برجام) قیمت مواد خوراکی ۲۳۲ درصد افزایش قیمت داشته است.

این مقایسه آماری نشان می دهد فشار افزایش قیمت مواد غذایی به خصوص روی اقشار ضعیف جامعه در دوره دوم تحریمها و تحت مدیریت دولت تدبیر و امید بیشتر احساس شده است.