به گزارش «نود اقتصادی»، محسن خجسته مهر، معاون اسبق وزیر نفت اظهار داشت: مهم‌ترین بحران پنج سال آینده صنعت نفت کسری و کمبود نیروی انسانی است. عمده مدیران صنعت نفت بازنشسته خواهند شد و برای پرورش مدیران جوان و کارشناسان خبره کار نشده است. در صنعت نفت نیروی مازاد نداریم بلکه با کسری نیروی انسانی با ماهیت کارشناسی و مهارتی و متخصص مواجه هستیم.

وی بیان کرد: وظیفه شرکت ملی نفت، صادرات خدمات فنی و مهندسی و اخذ پروژه‌های بالادستی در خارج از مرزها است و وظیفه وزارت نفت استقرار حکمرانی انرژی برای احراز تعادل و تنظیم منافع دولت و بخش خصوصی به ویژه هدایت تجهیزات ساخت داخل به سمت صادرات است و باید اقتصاد نفت را احیا نماییم.