به گزارش «نود اقتصادی»، حسن روحانی، رئیس جمهور اظهار داشت: عجیب است در تبلیغات این روزها کسی نگفت در شرایط جنگ اقتصادی و بسته شدن تمام دروازه ها به روی کشور چطور ملت توانست نفس بکشد. ملت رنج فراوانی برد، سختی‌های زیادی کشید اما در عین حال توانست مقاوم در مقابل دشمن بایستد. همین ایستادگی باعث شد امروز آنها سر به زیر در وین با ما مذاکره می کنند. سرشان بالا نیست، خودشان هم قبول دارند کار دولت قبل غلط و اشتباه بوده است.

وی بیان کرد: مردم بدانید اگر دولت دوازدهم نبود و دیگران جای ما بودند حتما امروز همه قطع نامه ها فصل هفت سازمان ملل بر سر ما ریخته بود. هیچ شکی نکنید. کسی که توانست مسیر را دقیق و با تدبیر ادامه دهد، برجام را حفظ کند و نگذارد قطعنامه های سازمان ملل برگردد و در عین حال قدم به قدم کاهش تعهدات هم انجام داد و توانمندی هسته ای را هم از همیشه قوی تر نگه داشت این دولت بود.

حسن روحانی افزود: دیروز بانک مرکزی گزارش رشد اقتصادی سال ۹۹ را برای من فرستاد. رشد اقتصادی ۳.۶ سال ۹۹ یکی از افتخارات این دولت است. این است که آمریکا را به وین آورده است.