دکتر آلبرت بغزیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» با انتقاد از وعده های انتخاباتی برخی از کاندیداها گفت: در شان یک کاندیدای انتخاباتی نیست که درباره سیاست کوچکی مثل وام ازدواج وعده ۵۰۰ میلیون تومانی بدهد. آیا تنها با دادن وام ۵۰۰ میلیون تومانی به همه کسانی که می خواهند ازدواج کنند مشکل ازدواج جوانان حل می شود. کاندیدای محترم نگفته است منابع این وام از کجا می‌خواهد تامین شود، او گفته بعدا توضیح میدهم! 

وی افزود: آیا بهتر نبود کاندیدایی که چنین وعده ای می دهد ابتدا تیم اقتصادی خود را مشخص کند. متاسفانه برخی کاندیداها با دادن برخی وعده های عجیب می‌خواهند یک تیری در تاریکی بزنند.

این اقتصاددان به وعده یکی دیگر از کاندیداها در خصوص افزایش یارانه نقدی تا ۴۵۰ هزار تومان اشاره کرد و گفت: متاسفانه به جای این که وعده اصلاح نظام یارانه در کشور داده شود وعده پرداخت ۴۵۰ هزار تومان به همه داده شده است. این وعده تورم زاست و فقر را توریع می کند.