به گزارش «نود اقتصادی»، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از میزان چک‌های معامله شده نشان می‌دهد بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۵۸۲ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۹ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۷ درصـد و ۲۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۳ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۳۱۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد.