به گزارش «نود اقتصادی»، سعید جلیلی عضو شورای‌عالی امنیت ملی  با حضور در ساختمان وزارت کشور داوطلب کاندیداتوری در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری شد.