به گزارش «نود اقتصادی»، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه با حضور در ستاد انتخابات کشور، داوطلب کاندیداطوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شد.