به گزارش «نود اقتصادی»، علی مزیکی اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه نیاوران اظهار داشت: ارزانی دلار برای مصرف‌کننده خوب است ولی باعث می‌شود که تولیدکننده دست از تولید بردارد. این باعث می‌شود که باز هم نرخ ارز بالا رود.

وی بیان کرد: مشکل ما این است که همیشه می‌گویند برای این که شرایط مردم بهتر شود پس نرخ ارز را پایین بیاوریم. در حالی که این خود منجر به بالا رفتن قیمت ارز می‌شود.

این اقتصاددان افزود: ما باید با کمک گرفتن از علم و تجربه‌ی کسانی که کار اقتصاد پولی انجام می‌دهند منافع مشتری و تولیدکننده را طور همزمان مد نظر قرار دهیم و به نرخ ارزی دست پیدا کنیم که اقتصاد را به ثبات برساند.

مزیکی گفت: در صورتی که هدف ما ایجاد یک رفاه اقتصادی باشد هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده بهره‌ور خواهند شد. این روزها چشم‌های بسیاری به نرخ ارز دوخته شده است. چه آنان که مصرف‌کننده هستند و چه آنان که در کار تولیدند. همه از زیان‌های پیاپی زخم خورده‌اند و از خبرهای ناامیدکننده خسته شده‌اند. شاید دقت و بررسی بیشتر در تعیین نرخ ارز، مهر توقفی بر این زیان و ناامیدی باشد.