اخبار شرکتها-به گزارش شستارسانه، محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با اشاره به افزایش مشتریان شرکت های سیمانی هلدینگ سیمان تامین با راه اندازی سامانه سیمان یاب گفت:

تا پیش از راه اندازی سامانه سیمان یاب در هلدینگ سیمان تامین از زیرمجموعه های شستا کل فروش شرکت های سیمانی در اختیار ۵۰۰ مشتری و عاملیت فروش بود و عملاً  ۷۰ درصد از حجم فروش در اختیار ۳۰ مشتری قرار می گرفت.

رضوانی فر با اشاره به مزایای راه اندازی سامانه سیمان یاب افزود:با استقرار سامانه سیمان یاب و آنلاین شدن فروش محصول سیمان، تعداد مشتریان به میزان چشم گیری افزایش و به عدد بیش از ۲۴۰۰۰ مشتری رسید.

وی افزایش میزان مشتریان و فروش نقدی و تسویه آنی را از مزایای این سامانه دانست و بیان کرد: شفافیت و استفاده از سامانه های هوشمند مدیریتی، عدالت و سودآوری را به همراه دارد.