به گزارش «نود اقتصادی»، علی محمد زمانی، عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داشت: بر اساس نتایج پژوهشی که ما انجام دادیم، موضوع «گرانی و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه» در رأس همه مشکلات به عنوان مشکل اصلی تولیدکنندگان مطرح شده است و به تنهایی ۴۷ درصد از مشکلات تولید را در برمی‌گیرد و از سویی قابلیت پیش‌بینی تولید و فروش و انعقاد قراردادها را از تولیدکنندگان می‌گیرد.

وی بیان کرد: کاهش شدید نقدینگی تولیدکنندگان را در تنگنای مالی قرار می‌دهد و این پنج مانع بیش از ۷۰ تا ۸۰ در صد موانع تولید کشور است لذا حمایت و پشتیبانی مسئولان و مدیران برای رونق بخشیدن به تولید در سال‌جاری بسیار مهم است و باید به فوریت آن‌ها را از سر راه کسب و کارها و تولید بردارند. البته هیچ یک از این موانع هم به تحریم‌های خارجی ارتباطی ندارد.