به گزارش «نود اقتصادی»، بازار در آغاز معاملات امروز شاهد کاهش قیمت طلا و سکه و افزایش قیمت دلار است.
 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۲۹ (یک هزار و هفتصد و بیست و نه ) رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۲۹

-۰.۰۷

06:00

۱,۷۳۰

۴

۰.۲۴

۳ روز پیش

۱,۷۲۶

۱۶

۰.۹

۴ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱۹ درصدی، از ۱,۰۵۹,۴۰۰ (یک میلیون و پنجاه و نه هزار و چهارصد) تومان به ۱,۰۵۷,۴۰۰ (یک میلیون و پنجاه و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۵۷,۴۰۰

-۲,۰۰۰

-۰.۱۹

11:22

۱,۰۵۹,۴۰۰

۶,۹۰۰

۰.۶۵

روز قبل

۱,۰۵۲,۵۰۰

-۲۵,۰۰۰

-۲.۳۸

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۸۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۸۱,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۸۸۰ (بیست و چهار هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۸۸۰

۳۰

۰.۱۲

11:15

۲۴,۸۵۰

۱۷۰

۰.۶۸

روز قبل

۲۴,۶۸۰

-۹۷۰

-۳.۹۴

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۱۲ درصدی، از ۲۹,۶۹۰ (بیست و نه هزار و ششصد و نود ) تومان به ۲۹,۷۲۶ (بیست و نه هزار و هفتصد و بیست و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۷۲۶

۳۶

۰.۱۲

11:20

۲۹,۶۹۰

۲۰۳

۰.۶۸

روز قبل

۲۹,۴۸۷

-۱,۱۵۹

-۳.۹۴

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۴۱ تومان افزایش، ۳۴,۷۳۹ (سی و چهار هزار و هفتصد و سی و نه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۷۳۹

۴۱

۰.۱۱

11:20

۳۴,۶۹۸

۲۳۸

۰.۶۸

روز قبل

۳۴,۴۶۰

-۱,۳۵۵

-۳.۹۴

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۵۵ درصدی، از ۶,۸۴۰ (شش هزار و هشتصد و چهل ) تومان به ۶,۸۷۸ (شش هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۸۷۸

۳۸

۰.۵۵

11:23

۶,۸۴۰

-۵۲

-۰.۷۷

روز قبل

۶,۸۹۲

-۲۰۰

-۲.۹۱

۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۳,۰۶۰ (سه هزار و شصت ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰,۰۳۸ (بیست هزار و سی و هشت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,700,000 (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۷۰۰,۰۰۰

-۱۰,۰۰۰

-۰.۱

11:21

۱۰,۷۱۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۰.۰۹

روز قبل

۱۰,۷۰۰,۰۰۰

-۴۳۰,۰۰۰

-۴.۰۲

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با کاهش ۰.۴۷ درصدی، از ۶,۴۸۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان به ۶,۴۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۴۵۰,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۴۷

11:21

۶,۴۸۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۰.۴۶

روز قبل

۶,۴۵۰,۰۰۰

-۳۰۰,۰۰۰

-۴.۶۶

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه در بازار داخلی هم ۴,۱۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ۲,۴۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

منبع:دنیای اقتصاد