شب گذشته صفحه اینستاگرام «نود اقتصادی» با ۱۸۱ هزار مخاطب به طرز نامعلومی از دسترس خارج شد.

صفحه اینستاگرام «نود اقتصادی» که پرمخاطب‌ترین و تاثیرگذارترین صفحه اینستاگرام در بین رسانه‌های اقتصادی کشور بود در ایام نوروز با پخش گفتگوهای جنجالی و پرحاشیه به خصوص در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید سر و صدای زیادی در محافل اقتصادی کشور به وجود آورده بود.

 از مخاطبین محترم «نود اقتصادی» خواهشمندیم که صفحه اینستاگرام دوم «نود اقتصادی» به آدرس : https://www.instagram.com/90eghtesadi را فالو کنند.