به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی، درآمد مالیاتی دولت در ۹ ماهه سال ۹۹ به حدود ۱۳۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۳۸/۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در بین پایه‌های مالیاتی، بیشترین رشد مربوط به مالیات بر ثروت با ۲۳۲ درصد است. به نظر می‌رسد رشد انفجاری این پایه به دلیل افزایش درآمد مالیاتی دولت از نقل‌وانتقال سهام در بازار سرمایه بوده است.

پس از این پایه، مالیات بر اشخاص حقوقی با رشد نزدیک به ۴۱ درصدی در رتبه دوم، مالیات بر درآمد با رشد ۳۰ درصدی و مالیات بر کالا و خدمات نیز رشد نزدیک به ۱۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.