به گزارش «نود اقتصادی» درآمدهای مشاع بانک‌ها از مجموع سود تسهیلات اعطایی و سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود که اگر از این درآمد، سهم سود سپرده‌گذاران کسر شود، مابقی سهم بانک از درآمدهای مشاع است.

طبق صورت مالی ۹ماهه سال جاری رقم درآمدهای مشاع بانک ملت با رشد چشمگیر ۴۹ درصدی به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. با کسر سهم سپرده‌گذاران سهم بانک ملت از مبلغ مذکور به بیش از ۸هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم نسبت به ۹ماهه سال ۹۸ رشد ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد. 

همچنین درآمدهای غیرمشاع بانک نیز که مجموع درآمدهای حاصل از کارمزد، مبادلات ارزی و سایر فعالیت‌های مشاوره‌ای بانک‌ها است، طی ۹ماهه امسال در بانک ملت با رشد ۱۶۱ درصدی به ۱۹ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

قابل ذکر است دلیل اصلی رشد درآمدهای غیرمشاع بانک ملت به جهت مبادلات ارزی بانک بوده که امسال رشد ۱۰ هزار و ۴۱۳ درصدی داشته است.