به گزارش «نود اقتصادی»، علی‌اصغر سمیعی رئیس هیات موسس کانون صرافان اظهار داشت: اگر یک میلیارد دلار از منابع بلوکه شده آزاد و این مقدار در بازار تزریق شود، عرضه بیش از تقاضا در بازار ایجاد می‌شود و در این شرایط طبیعتا قیمت دلار کاهشی خواهد شد.

وی بیان کرد: اما آیا قیمت دلار را اینگونه کاهش دهیم بهتر است و یا اینکه یک ‌میلیارد دلار وعده داده شده را در بخش‌هایی هزینه کنیم که ایجاد شغل ‌کرده و باعث رونق واقعی در اقتصاد می‌شود؟ قطعا از طریق روش دوم نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت کاهش پیدا می‌کند و از آن طریق می‌توانیم نرخ ارز را به صورت دائمی و واقعی کنترل کنیم. اگر آزادسازی انجام شود آن را باید صرف رونق اقتصاد کرد، نه تزریق مستقیم در بازار و نه واردات کالا.

رئیس هیات موسس کانون صرافان گفت: اگر یک میلیارد دلار را به صورت مستقیم به بازار تزریق کنیم آن زمانی که منابع تمام شود چه کار دیگری می‌توانیم انجام دهیم؟ در آن زمان باز همین کاسه و همین آش بوده و ما شاهد افزایش مجدد نرخ ارز خواهیم بود. این در حالی است که نوسانات به وجود آمده، بار دیگر فساد و رانت در بازار ایجاد می‌کند.