به گزارش «نود اقتصادی»، دیاکو افخم، صادر کننده میوه اظهار داشت: مصرف داخلی سیب سالانه ۸۰۰ هزار تن است و باید سیب‌های تولیدی صادرشود، اما بازارهای صادراتی ایران دچار مشکل شده‌است.

وی بیان کرد: با کاهش نرخ دینار صادرکنندگان به بازارهای عراق در ماه‌های گذشته به شدت متضرر شده‌اند و بازار صادراتی آذربایجان نیز به دلیل ناکارآمدی سفارت ایران و عدم رایزنی برای رفع موانع صادرات با مشکلات بسیاری همراه است، به طوری که اخیراً بارهای سیب صادراتی ایران بیش از ۱۰روز در مرز آذربایجان متوقف شد و هزینه حمل و نقل چند برابری را به ما تحمیل کرد.