دکتر  علی قنبری اقتصاددان، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون وزیر کشاورزی در دولت یازدهم در گفتگو با «نود اقتصادی» در واکنش به اظهارات امروز آقای رئیس جمهور در مورد چرخش همزمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها گفت: ادعای آقای روحانی صحیح نیست. تحریم‌ها و شرایط سیاسی اجتماعی جهان باعث شد دولت روحانی به هدف اولیه خود یعنی لغو تحریم‌ها نرسد. برخورد قهرآمیز ترامپ و خروج او از برجام باعث عدم چرخش چرخ اقتصاد و سانتریفیوژ شد. بخش مهمی از مشکلات کشور عدم هماهنگی بین قوای سه گانه و خصوصا بین مراکز دولتی و نهادهای حکومتی است که هرکدام به شکل متفاوتی عمل می‌کنند.