به گزارش «نود اقتصادی»، عرضه اولیه سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین (نماد حآفرین) در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند بر اساس پیام کارگزاری‌ها به کاربران خود لغو شد.