به گزارش «نود اقتصادی»، براساس آمارهای رسمی، ارزش افزوده بخش مسکن در مدیریت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی نسبت به پایان دولت دهم چیزی در حدود ۴۰ درصد سقوط کرده است و از نزدیک به ۴۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.