به گزارش «نود اقتصادی»، حسن حسنی سفید آبی ‌فراهانی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی فلزی اظهار داشت: حدود دو هزار واحد صنفی در حال فعالیت هستند که امروز نیاز داخل را کاملا تأمین می‌کنند و واردات لوازم خانگی کاملا ممنوع است، البته قاچاق همچنان وجود دارد و متأسفانه کالاها به‌ صورت قاچاق از مبادی‌ای مانند گناوه وارد می‌شوند. البته اجناسی که به‌ صورت قاچاق وارد می‌شوند، هیچ گارانتی‌ای ندارند. 

وی بیان کرد: خوشبختانه ما در صنف خود نه ‌تنها در بخش‌های تولیدی و توزیعی تعدیل نیرو نداشتیم و به‌ خاطر کرونا تعدیل نکردیم، بلکه حتی کمبود نیروی کار نیز در بخش تولیدکنندگان داریم.