به گزارش ‌«نود اقتصادی»، احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در گفت‌وگوهایی که با رئیس سازمان مالیات و وزیر اقتصاد در این بار داشتیم هیچکدام وعده‌ای برای ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ندادند. به همین جهت مجلس یازدهم تصمیم گرفت که خودش در این زمینه کاری کند ولی به دلیل اینکه به مطالعات و کار کارشناسی دولت احترام می‌گذاشتیم به صورت غیررسمی متن پیش‌نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که توسط دستگاه‌های اجرایی آماده شده بود را از آنها گرفتیم چرا که مساله الان سازمان مالیاتی نبود و لایحه به بالاترین سطوح اجرایی و تصمیم‌گیری رفت اما در آن لایه متوقف شد. 

وی بیان کرد: پیش‌نویس‌های دوستان را گرفتیم و آن را در کمسیون اقتصادی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح نهایی شد و سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و به صحن علنی مجلس ارسال شد.