به گزارش «نود اقتصادی»، وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: بزرگترین ضربه‌ای که بایدن به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد، پدیده انتظار است. اگر ترامپ انتخاب می شد تکلیف مشخص بود و دلار نهایتاً در ۴۰-۵۰ هزار تومان به تعادل می رسید چون بدهی خارجی اندک است اقتصاد به فروپاشی نمی رسید ولی تکلیف برای همه مردم و سرمایه گذاران مشخص بود. ولی الان ضربه ای که بایدن به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد ۴ سال بلاتکلیفی خواهد بود.

وی بیان کرد: الان همه برای تصمیم گیری‌ها منتظر مشخص شدن تکلیف بازار هستند؛ پدیده بلاتکلیفی در همه رسوخ پیدا می کند؛ در دوران اوباما هم با وجود اینکه تحریم ها را برداشته بودند ولی یوترن سرجای خود بود و هنوز بانک های دنیا با ما مشکل داشتند و الان هم این داستان ها ادامه دارد. بنابراین آقای بایدن ما را به ۴ سال انتظار می برد.