به گزارش «نود اقتصادی»، در جلسه دیروز شورای عالی بورس«محمدعلی دهقان دهنوی» به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.